Fiske

Bæverfjorden er et eldoradro for sportsfiskere, og uansett om du velger fjordfiske, elvefiske eller å fiske i fjellfavnn er du nesten garantert fangst.

Sjøfiske

Du starter turen fra småbåthavna!

 

Det er gratis å drive fritidsfiske i sjøen for norske statsborgere og personer som er bosatt i Norge. Utenlandske statsborgere kan bare drive fiske med håndredskap (snøre, dorg, stang), og har ikke anledning til å selge fisken.

 

Elvefiske

Fiskekort kjøper du hos oss!

 

- Det er bare tillatt å fiske med stang eller håndsnøre.

- Du kan bruke agn som mark, spinner, sluk, wobbler og flue.

- Det er ikke lov til å rykke eller krøkje fisken.

- Du må forholde deg til bestemmelser om fisketider og andre regler som gjelder for det aktuelle vassdraget.

- Du må kjøpe fiskekort eller få fisketillatelse av fiskerettshaveren

- Alle over 16 år må betale fiskeravgiftFiskekort kjøper du hos oss, eller på Coop Nærkjøp.

 

Fiske i fjellvann

Kjøp fiskekort hos Blåfjella

 

I området er det rundt 80 fiskevann, vannene varierer i størrelse og beliggenhet, fra vann nær veien til bortgjemte vann. Fisken er av varierende størrelse og mengde. Her kan en finne vann der en kan nyte roen, og leter en litt kan størrelsen på fisken være svært fin. En finner oftest rene vann med ørret, i noen er det imidlertid både ørret og røye.

Fiskekort kjøper du hos Blåfjella.